ENIMATION FESTIVAL 2017: Pravilnik

PRAVILA

1. Festival
Enimation Festival, mednarodni festival otroškega in mladinskega filma se bo odvijal med 9. in 15. oktobrom 2017 v Mariboru.

2. Tekmovalni del
Prijavijo se lahko filmi iz katerekoli države sveta. Velja za vse avtorje, mlajše od 19 let. Razpis je odprt za vse zvrsti kratkega filma, katerega dolžina ne presega 25 minut. Filmi morajo biti končani po 1. juliju 2015. Izbrani so lahko le tisti, ki doslej še niso bili predvajani na Festival Mali slon.

3. Prijava v tekmovalni del
Do 31. maja 2017 je za prijavo filma potrebno:
• izpolniti e-prijavni obrazec (obrazec najdete na www.enimation.si ali na portalu FilmFreeway
https://filmfreeway.com/festival/ENIMATIONlittleelephant);
• če avtor pošlje več kot en film, mora za vsakega izpolniti posebno prijavnico;
• filme poslati preko portala FILMFREEWAY, VIMEO, YOUTUBE, DROPBOX;
• nepopolne prijave in prijave ne bodo sprejete.

4. Kategorije
MINI – za avtorje do 10. leta
MIDI – za avtorje od 11. do 14. leta
MAXI – za avtorje od 15. do 19. Leta

5. Izbor
Izbor bo dokončan najkasneje do 1. septembra 2017. Organizator bo avtorje obvestil o izboru. Kopije vseh prijavljenih filmov, tudi neizbranih, ostanejo v arhivu festivala.

6. Pošiljanje kopij
Filme sprejemamo preko portala FILMFREEWAY, VIMEO, YOUTUBE ali DROPBOX v video formatu MPG4.

7. Nastanitev
O možnostih nastanitve bomo goste obvestili ob selekciji filmov, saj je odvisna od finančnih zmožnosti posamezne edicije festivala Festival Mali slon. Za vsak film so lahko povabljeni le en zastopnik in največ dva avtorja, tudi v primeru, ko je režiserjev enega filma več. Povabila ni mogoče prenesti na drugo osebo. Prevozne stroške krijejo gosti sami.

8. Žirija in nagrade
Mednarodno žirijo imenujejo organizatorji festivala. Podeli se glavna nagrada žirije za najboljši film iz vsake kategorije programa Festival Mali slon in glavna nagrada Festival Mali slon. Podeljene so lahko tudi druge nagrade.

9. Objava, promocija in arhiviranje filmov
Festival poziva avtorje, producente in distributerje filmov, da pošljejo tudi dodatna promocijska gradiva, ki bodo v času festivala dostopna novinarjem, gostom in občinstvu. Izbrani filmi se lahko za promocijo festivala vključijo v posebne predstavitve tudi v času po festivalu oz. se z dovoljenjem avtorjev objavijo na portalu ENIMATION little elephant TV in lokalni televiziji (BKTV).

10. Pristojnost
Prisotnost na festivalu pogojuje strinjanje s predstavljenim pravilnikom. O zadevah, ki jih ta pravilnik ne ureja, bo odločalo vodstvo festivala. V primeru spora je zavezujoča slovenska verzija pravilnika.

Festival Mali slon nastaja v organizaciji Društva za razvoj filmske kulture, v sodelovanju z drugimi partnerji.