Koncept

ENIMATION festival je mednarodni festival otroškega in mladinskega filma, ki ga organizira Društvo za razvoj filmske kulture.

 

Festival ENIMATON omogoča otrokom in mladim, da se njihovi filmi predstavijo širši javnosti na velikem platnu. Omogoča izmenjavo idej in znanj s področja filma, mreženje ter možnost sodelovanja v mednarodnem polju.

V tekmovalnem programu prikazujemo najboljše filme otrok in mladih z vsega sveta v treh starostnih kategorijah:

 • MINI filmarji, do 10 let,
 • MIDI filmarji, od 11 do 14 let in
 • MAXI filmarji, od 15 do 19 let.

Festival prikazuje animirane, igrane, dokumentarne in eksperimentalne filme. Obsega tekmovalni in netekmovalni filmski program ter različne delavnice in druge vzgojno-izobraževalne vsebine, ki dopolnjujejo projekcije. Na festival so posebej vabljene šolske skupine, saj festival omogoča otrokom in mladi ogled izbranih filmov sovrstnikov iz vsega sveta.

 

Izmed vseh filmov tekmovalnega programa tričlanska mednarodna žirija izbere po enega najboljšega iz vsake kategorije in skupnega zmagovalca, ki prejme glavno nagrado. Fundacija Sonda podarja festivalskemu zmagovalcu 150 EUR, za spodbudo in podporo novih filmskih dosežkov.

 

V letu 2021 se kot ločen tekmovalni program postavlja program slovenskih filmov otrok in mladih. Zmagovalni film bo nominiran v selekcijo Youth Cinema Award, ki vsako leto izbere 3 najboljše filme in jih prikaže po različnih festivalih po svetu.

 

Začetki ENIMATION festivala (prej festival Mali slon) segajo v leto 2011. Kot majhen festival je svoje prve korake delal ob pomoči festivala Animateka, ki je takrat gostoval v mariborskem kinu Udarnik. Od leta 2014 je član mednarodne mreže Youth Cinema Network. – YCN). Festival je od leta 2015 podprt s strani Mestne občine Maribor. Velik doprinos festivalu je posebna delavnice prevajanja in podnaslavljanja filmov za študente v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, ki jo vodi Robert Petrovič in lekt. dr. Melita Koletnik.

 

Festival vsako leto nadgrajujemo v skladu z odzivi obiskovalcev, mentorjev, filmskih pedagogov in drugih strokovnjakov ter skladno s potrebami lokalnega okolja, sledeč lokalnim, nacionalnim in mednarodnim (evropskim) smernicam na področju razvoja filmske culture in filmskega opismenjevanja:

 

 1. SCREENING LITERACY: FILM EDUCATION IN EUROPE
  (http://bookshop.europa.eu/en/screening-literacy-pbNC0213132/?CatalogCategoryID=AGwKABstsBgAAAEjpJEY4e5L, str. 13)

 2. UREDBA (EU) št. 1295/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETAz dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) in razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, št. 1855/2006/ES in št. 1041/2009/ES
  (http://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1295-20131221&from=EN)

 3. CREATIVE EUROPE MEDIA Sub-programme SUPPORT TO AUDIENCE DEVELOPMENT GUIDELINES
  (https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/enguidelines-audience-development-2015_en.pdf, str. 4)

 4. NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO 2014–2017: POT DO NOVEGA MODELA KULTURNE POLITIKE
  (http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/novice/NET.NPK.pdf, str. 19– 29)
 5. NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO 2014–2017: POT DO NOVEGA MODELA KULTURNE POLITIKE

  (http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/novice/NET.NPK.pdf, str. 104–116)
 6. KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA: PRIROČNIK S PRIMERI DOBRE PRAKSE IZ VRTCEV, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL– dopolnjena spletna različica
  (http://www.zrss.si/kulturnoumetnostnavzgoja/publikacija.pdf, str. 66–71)

 7. LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO MESTNE OBČINE MARIBOR 2015–2020
  (http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=25598, str. 25 – 27)

 8. REDNI LETNI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE FILMSKIH FESTIVALOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
  (http://www.filmcenter.si/media/tenders/2015/04/17/besedilo_jr_festivali.pdf, str. 1)

Društvo za razvoj filmske kulture
© 2004 - 2024 | Društvo za razvoj filmske kulture

Mednarodni filmski festival.