KONCEPT

ENIMATION festival je mednarodni festival otroškega in mladinskega filma, ki ga organizira Društvo za razvoj filmske kulture. Prikazuje filme avtorjev in avtoric do 19. leta starosti. Festival obsega tekmovalni in netekmovalni filmski program ter različne delavnice in druge vzgojno-izobraževalne vsebine, ki dopolnjujejo projekcije.
V tekmovalnem programu prikazujemo najboljše filme otrok in mladih z vsega sveta v treh starostnih kategorijah, ki jih izbere programska komisija pod vodstvom mag. Hane Repše:
– MINI filmarji, do 10 let,
– MIDI filmarji, od 11 do 14 let in
– MAXI filmarji, od 15 do 19 let.
Izmed vseh filmov tekmovalnega programa tričlanska mednarodna žirija izbere po enega najboljšega iz vsake kategorije in skupnega zmagovalca, ki prejme glavno nagrado.

ENIMATION festival je trenutno največji festival v Sloveniji, ki prikazuje filme otrok in mladih.
V letu 2016 je bilo v tekmovalnem programu prikazanih 106 filmov iz 19 držav, festival je gostil 40 gostov iz Slovenije in tujine, obiskalo pa ga je 1878 gledalcev.

 

Kratki dokumentarni video

 

Začetki ENIMATION festivala (prej festival Mali slon) segajo v leto 2011. Kot majhen festival je svoje prve korake delal ob pomoči festivala Animateka, ki je takrat gostoval v mariborskem kinu Udarnik. Leta 2014 je bil v Dubrovniku sprejet v svetovno mrežo sorodnih festivalov (Youth Cinema Network – YCN), v letu 2015 pa je ob stalni podpori Mestne občine Maribor prvič prejel finančno podporo Slovenskega filmskega centra, Javne agencije RS. Istega leta je tudi razširil svoj fokus in se iz festivala animiranih filmov otrok in mladih razširil v mednarodni “vsefilmski” festival otroškega in mladinskega filma, ker prikazuje tako animirane kot tudi dokumentarne, igrane, eksperimentalne filme in druge filmske vrste. Velik doprinos festivalu je v preteklem letu prineslo sodelovanje s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, študente in študentke vključujemo v organizirano delavnico priprave podnapisov za prikazane filme.

Festival nadgrajujemo v skladu z odzivi obiskovalcev, mentorjev, filmskih pedagogov in drugih strokovnjakov ter skladno s potrebami lokalnega okolja, sledeč lokalnim, nacionalnim in mednarodnim (evropskim) smernicam na področju razvoja filmske kulture, filmskega opismenjevanja:

1. SCREENING LITERACY: FILM EDUCATION IN EUROPE
(http://bookshop.europa.eu/en/screening-literacy-pbNC0213132/?CatalogCategoryID=AGwKABstsBgAAAEjpJEY4e5L, str. 13)

2. UREDBA (EU) št. 1295/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) in razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, št. 1855/2006/ES in št. 1041/2009/ES
(http://eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1295-20131221&from=EN)

3. CREATIVE EUROPE MEDIA Sub-programme SUPPORT TO AUDIENCE DEVELOPMENT GUIDELINES
(https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/enguidelines-audience-development-2015_en.pdf, str. 4)

4. NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO 2014–2017: POT DO NOVEGA MODELA KULTURNE POLITIKE
(http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/novice/NET.NPK.pdf, str. 19– 29)

5. NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO 2014–2017: POT DO NOVEGA MODELA KULTURNE POLITIKE
(http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/novice/NET.NPK.pdf, str. 104–116)

6. KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA: PRIROČNIK S PRIMERI DOBRE PRAKSE IZ VRTCEV, OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL – dopolnjena spletna različica
(http://www.zrss.si/kulturnoumetnostnavzgoja/publikacija.pdf, str. 66–71)

7. LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO MESTNE OBČINE MARIBOR 2015–2020
(http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=25598, str. 25 – 27)

8. REDNI LETNI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE FILMSKIH FESTIVALOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
(http://www.filmcenter.si/media/tenders/2015/04/17/besedilo_jr_festivali.pdf, str. 1)