Šola animiranega filma

Delavnice za otroke, mlade in odrasle

Info:
Hana Repše
+386 41 556 332
hana@enimation.si


Projekt: ENIMATION SCHOOL, ŠOLA ANIMIRANEGA FILMA ENIMATION school je v Sloveniji edinstvena šola, ki ponuja celoletno izobraževanje na področju animiranega filma za otroke, mlade in druge zainteresirane. Cilj projekta je pripraviti sistematiziran učni proces za različne starostne skupine in vzpostavitev drugih, tesno povezanih aktivnosti, ki lahko pripomorejo k razpršenemu financiranju delavnic. S programom vzpostavljamo presečišče kulturno-
umetnostne vzgoje in izobraževanja, filmskega in vizualnega ustvarjanja, kulturnega turizma in gospodarstva.

Razvoj projekta ENIMATION school je podprt s strani s strani Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo, Centra za kreativnost in Evropske unije – iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (Sklop A2).