Šola animiranega filma

Delavnice za otroke, mlade in odrasle


Kako nastane risanka? Kaj je animirani film?
Pridi in spoznaj čarobni svet gibljivih podob!

ENIMATION SCHOOL, ŠOLA ANIMIRANEGA FILMA je v Sloveniji edinstvena šola, ki ponuja celoletno izobraževanje na področju animiranega filma za otroke, mlade, učitelje in druge zainteresirane.

Animirani film je čaroben, a kompleksen avdiovizualen medij, ki v polju filmske umetnosti povezuje številna umetniška področja. Ustvarjalci animiranega filma smiselno povezujejo zgodbe z likovno podobo, dodajo ji še zvok in liki oživijo.

Čeprav je polje animiranega filma široko in kompleksno, je sam proces izdelave animiranega filma dovolj igriv, da ga lahko predstavimo predšolskim otrokom, hkrati pa je zanimiv tudi odraslim.  

ENIMATION school, Šola animiranega filma ponuja zainteresiranim možnost, da skozi vse leto ustvarjajo svoje animirane zgodbe, se spoznavajo z različnimi tehnikami animiranega filma in poglabljajo svoje znanje o animaciji. Udeleženci se podrobneje spoznajo z vsako fazo razvoja animiranega filma.

Za šolske skupine lahko po dogovoru pripravimo krajše delavnice, za vzgojitelje in učitelje pa prilagojena izobraževanja in usposabljanja.

ENIMATION school, Šola animiranega filma izvaja produkcijske delavnice animiranega filma od leta 2006, v letu 2014 pa se je razvila v celoletni program. Projekt ENIMATION school je del širše platforme ENIMATION (Education in animation), ki deluje pod okriljem Društva za razvoj filmske kulture, mentorski ekipi pa se s pedagoškim delom pridružuje tudi Zavod MARS Maribor.

Namen

Namen šole animiranega filma je ponuditi možnost raziskovanja in ustvarjanja v polju gibljivih podob in filmske umetnosti ter posameznika navduševati nad to čudovito vejo umetnosti.

Cilji

Pri delu težimo k celovitemu pristopu po principu o umetnosti, za umetnost, z umetnostjo in skozi umetnost, v katerem izpostavljamo tri glavne cilje:
1. Navduševati posameznike za poglobljeno spoznavanje filmskega ustvarjanja in filmske umetnosti;
2. timsko delo in razvoj socialnih, motoričnih in čustvenih kompetenc;
3. spoznavanje orodij za AV produkcijo in razvoj digitalnih kompetenc.

Z izvajanjem celoletnih aktivnosti na področju animiranega filma spodbujamo tudi filmsko in medijsko pismenost ter vzgajamo kritičnega, ustvarjalnega in občutljivega gledalca.

 


Razvoj projekta ENIMATION school je podprt s strani s strani Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo, Centra za kreativnost in Evropske unije – iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (Sklop A2).