Delavnice za šolske skupine

Delavnica animiranega filma omogoča učencem spoznavanje z osnovami animiranega filma. Naučijo se, kaj je risanka, kako s tehniko animacije oživljamo like in kako se različna umetniška področja, kot so literatura, likovna in glasbena umetnost, med seboj prepletajo v enem izdelku – animiranem filmu.

Glede na izbrano dolžino delavnice ter starost skupine snov obravnavamo različno podrobno. Učenci v manjših skupinah izdelajo samostojno animirano delo, ki zajema zasnovo zgodbe in likovno predlogo (like in sceno) ter snemanje zvoka.

Delavnice potekajo v sodelovanju Društva za razvoj filmske kulture in Zavoda MARS Maribor.

CILJI:
– Učenci v skupinah izdelajo kratko animacijo na izbrano temo in se spoznajo s tehniko animacije,
– učenci s pomočjo računalniške tehnologije zajemajo sliko in zvok ter ju med sabo povežejo,
– učenci sodelujejo v timu in s tem krepijo pozitivno komunikacijo v skupini, razvoj socialnih, motoričnih in čustvenih kompetenc.

Starost: vrtec, OŠ (I., II. in III. VIO), SŠ
Max skupina: razred, do 30 učencev
KJE: na šoli/v vrtcu/v Vetrinjskem dvoru, Maribor
KDAJ: po dogovoru

TRAJANJE DELAVNIC IN CENA:
2 šolski uri: 2,5 EUR/učenca oz. 50 EUR (minimalno plačilo) + potni stroški*
3 šolske ure: 3 EUR /učenca oz. 60 EUR (minimalno plačilo) + potni stroški*
5 šolskih ur: 6 EUR /učenca oz. 120 EUR (minimalno plačilo) + potni stroški*

Delavnice lahko izvedemo tudi v šoli, v tem primeru obračunamo še potne stroške.*

*Potni stroški se obračunajo po veljavni kilometrini, določeni za službena potovanja.