Celoletni krožek animiranega filma

Društvo za razvoj filmske kulture izvaja celoletni krožek animiranega filma na šolah in v Vetrinjskem dvoru v Mariboru v sodelovanju z Zavodom MARS Maribor.

Udeleženci spoznajo različne tehnike animacije, proces nastajanja animiranega filma, orodja za zajemanje slike in zvoka ter izdelajo animirani film, »od ideje do premiere«.

Aktivnosti ustvarjana na področju animiranega filma izvajamo dostopno širši javnosti in prilagojene različnim starostnim stopnjam.

Vsako srečanje sestavlja ogled izbranega kratkega filma ali izseka in pogovor ob filmu; predstavitev teme/tehnike/opreme/področja ter samostojno, v paru ali v skupini raziskovanje posamezne tehnike in animacijskih zakonitosti.

Osnovne informacije

KJE: Vetrinjski dvor, Maribor in šole (termini na šolah bodo znani naknadno)
KDAJ: Vsak ponedeljek, 28. 9. 2020–26. 4. 2021, 16.30–18.00 (razen med počitnicami)
TRAJANJE KROŽKA IN CENA: 28 srečanj po 90 minut, 30 EUR/mesec oz. 210 EUR/leto
Informativni dan, 21. 9. 2020 ob 16.30

Cilji

ENIMATION school, Šola animiranega filma zasleduje tri glavna razvojna področja posameznika in skupine, pri tem sledi naslednjim ciljem:
1. Navduševati posameznike za poglobljeno spoznavanje filmskega ustvarjanja in filmske umetnosti:
2. učenci spoznajo, kaj je film, kaj je AV medij, različne vrste filma, strokovno terminologijo,
3. pri učencih spodbujamo zanimanje za različne vrste filma, tudi avtorski film (posameznik kot gledalec),
4. pri učencih razvijamo kompetence filmske ustvarjalnosti in filmskega jezika (posameznik kot ustvarjalec).

Cilji ENIMATION school sledijo ciljem Strategije razvoja nacionalnega programa za filmsko vzgojo, učnemu načrtu za neobvezni izbirni predmet Filmska vzgoja, učnemu načrtu Likovna vzgoja in Likovno snovanje. 

  • razvijati duh timskega dela ter socialne, motorične in čustvene kompetence:
  • spodbujamo timsko delo, prepoznavanje in krepitev vlog, kompetenc komunikacije znotraj posamezne vloge … za kakovostno skupinsko delo,
  • pri delu z materiali in orodji spodbujamo motorični razvoj posameznika, ki spoznava delo in prijeme z različnimi materiali in orodji,
  • skozi pogovore ob filmih udeleženci urijo kvalitetne medsebojne odnose, krepijo kritičen pristop do AV vsebin (tudi medvrstniških) in sveta, v katerem živimo, ter razumejo in sprejemajo konstruktivno kritiko za lastno delo. 
  • omogočiti spoznavanje orodij za AV produkcijo in razvoj digitalnih kompetenc:
  • spoznavanje orodij za zajemanje slike in zvoka,
  • samostojna uporaba orodij,
  • spoznavanje različnih možnosti AV produkcije – od uporabe telefona, računalnika do fotoaparata in stativa oz. stojala.