[:sl]1. Festival

ENIMATION festival, mednarodni festival otroškega in mladinskega filma se bo odvijal med 9. in 15. oktobrom 2017 v Mariboru.

2. Tekmovalni del

Prijavijo se lahko filmi iz katerekoli države sveta. Velja za vse avtorje, mlajše od 19 let. Razpis je odprt za vse zvrsti kratkega filma, katerega dolžina ne presega 25 minut. Filmi morajo biti končani po 1. juliju 2015. Izbrani so lahko le tisti, ki doslej še niso bili predvajani na ENIMATION festivalu.

3. Prijava v tekmovalni del

Do 31. maja 2017 je za prijavo filma potrebno:

• izpolniti e-prijavni obrazec (obrazec najdete na www.enimation.si ali na portalu FilmFreeway https://filmfreeway.com/festival/ENIMATIONlittleelephant);
• če avtor pošlje več kot en film, mora za vsakega izpolniti posebno prijavnico;
• filme poslati preko portala FILMFREEWAY, VIMEO, YOUTUBE, DROPBOX;
• nepopolne prijave in prijave ne bodo sprejete.

4. Kategorije

MINI – za avtorje do 10. leta
MIDI – za avtorje od 11. do 14. leta
MAXI – za avtorje od 15. do 19. Leta

5. Izbor

Izbor bo dokončan najkasneje do 1. septembra 2017. Organizator bo avtorje obvestil o izboru. Kopije vseh prijavljenih filmov, tudi neizbranih, ostanejo v arhivu festivala.

6. Pošiljanje kopij

Filme sprejemamo preko portala FILMFREEWAY, VIMEO, YOUTUBE ali DROPBOX v video formatu MPG4.

7. Nastanitev

O možnostih nastanitve bomo goste obvestili ob selekciji filmov, saj je odvisna od finančnih zmožnosti posamezne edicije festivala Festival Mali slon. Za vsak film so lahko povabljeni le en zastopnik in največ dva avtorja, tudi v primeru, ko je režiserjev enega filma več. Povabila ni mogoče prenesti na drugo osebo. Prevozne stroške krijejo gosti sami.

8. Žirija in nagrade

Mednarodno žirijo imenujejo organizatorji festivala. Podeli se glavna nagrada žirije za najboljši film iz vsake kategorije programa ENIMATION festival in glavna nagrada ENIMATION festivala. Podeljene so lahko tudi druge nagrade.

9. Objava, promocija in arhiviranje filmov

Festival poziva avtorje, producente in distributerje filmov, da pošljejo tudi dodatna promocijska gradiva, ki bodo v času festivala dostopna novinarjem, gostom in občinstvu. Izbrani filmi se lahko za promocijo festivala vključijo v posebne predstavitve tudi v času po festivalu oz. se z dovoljenjem avtorjev objavijo na portalu ENIMATION festival TV in lokalni televiziji (BKTV).

10. Pristojnost

Prisotnost na festivalu pogojuje strinjanje s predstavljenim pravilnikom. O zadevah, ki jih ta pravilnik ne ureja, bo odločalo vodstvo festivala. V primeru spora je zavezujoča slovenska verzija pravilnika.

………………………………………………………………………………..

ENIMATION festival nastaja v organizaciji Društva za razvoj filmske kulture, v sodelovanju z drugimi partnerji.[:en]1. Festival

ENIMATION festival, international children and youth film festival (ENIMATION festival) will be taking place between the 9 th and 15 th of October, in Maribor, Slovenia.

2. Competition part

ENIMATION festival is open for authors younger than 19 years from all over the world. Any film and animation technique is accepted. Short films no longer than 25 minutes can apply.

We will accept films that were finished after July 1 st , 2015. We will choose only the films that have not been screened at Little Elephant Festival yet.

3. Applying for the competition part

To apply, you need to send the following until May 31 st , 2017:

• electronic application form (which can be found at www.enimation.si) or FilmFreeWay subbmition;
• if more than one film by the same author is applied, the application form must be sent for each film separately;
• films are sent via the FILMFREEWAY, VIMEO, YOUTUBE or DROPBOX portal;
• incomplete applications will not be accepted.

4. Categories

MINI – for authors aged under 10 years
MIDI – for authors aged between 11 and 14 years
MAXI – for authors aged between 15 and 19 years

5. Selection

The selection will be finished until September 1 th , 2017 at the latest. The organizer will inform the authors of the selection. The copies of all applied films (including those that are not selected) will become a part of the archive of the festival.

6. Sending copies

Films are accepted through VIMEO, YOUTUBE portal or DROPBOX in the video format MPG4.

7. Lodging

We will inform guests about the possibilities of lodging after the selection of films because it depends on the financial capacity of the particular edition of Little Elephant Festival. For each film we can invite only one representative and up to two children/youth – even when there are more authors of the film. The invitation cannot be passed on to other persons. Travel expenses are covered by guests.

8. Jury and awards

The international jury will be named by the organizers of the festival. Best film in each category of the ENIMATION Festival programme will be awarded. Additionally, the main prize for ENIMATION Festival will be awarded. There might be other awards presented.

9. Publishing, promotion, and archiving of the films

The festival calls upon authors, producers, and film distributers to send additional promotional material that will be made accessible for press, guests, and audience during the festival. The chosen films can be included in special presentations after the festival, or (with the authors’ permission) published at the Little Elephant Festival TV portal and local TV, and other event for festival promotion.

10. Jurisdiction

Taking part in the festival means that you agree with the regulations described above. Matters not described by the regulations described above fall into the jurisdiction of the organizers of the festival. In case of dispute, the Slovenian version of the regulations applies.

……………………………………….

ENIMATION festival is created by Association for Film Culture Development and other partners.[:]

[:sl]Brezplačne Animirane počitnice za otroke 6 + bodo potekale od 28. do 29. aprila, od 9. do 15. ure, v Vetrinjskem dvoru, Vetrinjska ulica 30, Maribor, če vas bo vsaj 5 za to!

Prvomajske počitnice so fina priložnost, da se ustvarjalno družimo v Vetrinjskem dvoru. V dobri družbi mentorjev in sovrstnikov, literature, likovne in glasbene ustvarjalnosti, bomo spoznavali ANIMIRANI FILM še iz drugega zornega kota – kot avtorji. Izmislili si bomo kratko zgodbo, izdelali like in ozadje ter posneli kratek film. Spoznali bomo tudi fotoaparat, računalnik in računalniško opremo, diktafon ter druge pripomočke, ki jih potrebujemo za snemanje slike in zvoka.
Privoščili pa si bomo tudi čas za igro, lov na zaklad in druge gibalne aktivnosti.

Otroci bodo poleg delavnic deležni jutranje malice ter kosila.

Delavnice animiranega filma bo vodila mag. Hana Repše, izkušena mentorica animacije za otroke in mladino, z nami pa bodo tudi mentorice Zavoda MARS Maribor.

[su_highlight background=”#f78115″ color=”#ffffff”]Dnevni ritem: [/su_highlight]
9.00–9.15 prihod in uvodni pozdrav
9.15–9.30 malica
9.30–12.00 ustvarjalne delavnice
12.00–13.00 kosilo
13.00–15.00 ustvarjalne delavnice

Animirane počitnice bodo potekale od 28. do 29. aprila, od 9. do 15. ure, v Vetrinjskem dvoru, Vetrinjska ulica 30, Maribor, če vas bo vsaj 5 za to!

[su_highlight background=”#f78115″ color=”#ffffff”]CENA[/su_highlight]
135 evrov/teden, malica in kosilo je všteto v ceno. Delavnice so brezplačne in jih financira Slovenski filmski center

[su_highlight background=”#f78115″ color=”#ffffff”]OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA: [/su_highlight]
hana@enimation.si ali na telefonsko številko 041 556 332 (Hana)

Društvo za razvoj filmske kulture in Zavod MARS Maribor[:]

[:sl]Te zanima, kako nastane animacija? Bi rad spoznal osnove filmskih trikov? Pogrešaš tudi video montažo? Prijavi se zdaj in ustvari svojo animirano zgodbo!

Delavnice so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela in so primerne za vse zainteresirane od 10. leta starosti.

Delavnice ENIMATION school:

Stop-motion animacija<br/ >36 šolskih ur, redna cena: 148,53 EUR, sofinancirana cena: 75,00 EUR (sofinanciranje SFC), začetek 12.1.2016

Produkcijska delavnica<br/ >30 šolskih ur, 135,00 EUR*, med šolskimi počitnicami

3D računalniška animacija<br/ >20 šolskih ur, redna cena: 199,00 EUR, , sofinancirana cena: 100,00 EUR (sofinanciranje SFC), med šolskimi počitnicami.<br/ ><br/ >

Prijavi se!<br/ ><br/ >

INFORMACIJE:

hana@enimation.si<br/ >

LOKACIJA:

Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, Maribor

OPOMBA:

* V času počitnic lahko ob doplačilu organiziramo tudi topel obrok.

ENIMATION school deluje pod okriljem Društva za razvoj filmske kulture, v sodelovanju z GT22 in Zavodom MARS Maribor.[:en]Did you ever wonder how an animation is made? Would you like to get familiar with film tricks? Do you also want to learn about video montage? Apply now, and create your own animated story!

The workshops consist of the theoretical and the practical part, and are suitable for anyone interested, aged 10 or above. The workshops are taking place in Vetrinjski dvor, Maribor.
MORE INFO: hana@enimation.si

[:]

[:sl]Izšla je spletna različica programskega kataloga Malega slona 2015, 5. mednarodnega festivala otroškega in mladinskega filma.

S klikom na spodnje okno lahko začnete listati po programu animiranih, igranih in dokumentarnih filmov, ki so jih ustvarjali otroci in mladi z vseh koncev Sveta. Kratki napovedniki filmov v tekmovalnem programu, kjer se potegujejo za glavno nagrado Mali slon 2015, seznam filmov v netekmovalnem programu, o spremljevalnem programu festivala, osrednjih gostih, strokovni žiriji in še veliko več.

Program Festivala Mali Slon 2015[:en]We released online version of the programme catalogue of the Little Elephant Festival 2015, 5th International Children and Youth Film Festival.

By clicking on the window below you can start browsing through the programme of films that were created by children and youth from all over the world!

Little Elephant Festival 2015 Programme[:]

V Cankarjevem domu (Ljubljana) se 18. marca 2015 ponovno odvija Kulturni bazar. Tokrat se predstavlja tudi ENIMATION school in Društvo za razvoj filmske kulture. Najdete nas na stojnici, kjer bomo predstavili nekaj novosti. Med 12. in 13.30 uro pa se lahko učitelji pridružijo usposabljanju in spoznajo tehniko animacije peska. Vabljeni!

Več o Kulturnem bazarju: http://www.kulturnibazar.si/On March 18th in Cankarjev dom in Ljubljana, the Cultural Bazaar is again taking place. This time ENIMATION school and the Association for Film Culture Development will also be present. You can find as amongst the stands, where we will present some novelties. Between 12.00 and 13.30, teachers are invited to join us for a training where they will become familiar with the sand animation technique. We look forward to seeing you!

More about the Cultural Bazaar: http://www.kulturnibazar.si/

Izšla je spletna različica programskega kataloga 4. mednarodnega festivala otroškega in mladinskega animiranega filma – ENIMATION little elephant.

S klikom na spodnje okno lahko začnete listati po programu animiranih filmov, ki so jih ustvarjali otroci in mladi z vseh koncev Sveta!

Več o programu festivala lahko preberete TUKAJ.We released online version of the programme catalog of the 4th International Children and Youth Animated Film Festival – ENIMATION little elephant.

By clicking on the window below you can start browsing through the programme of animated films that were created by children and youth from all over the world!

More about the festival you can find HERE.

Te zanima, kako nastane animacija? Bi rad spoznal osnove filmskih trikov? Pogrešaš tudi video montažo? Prijavi se zdaj in ustvari svojo animirano zgodbo!

Delavnice so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela in so primerne za vse zainteresirane od 10. leta starosti.

Delavnice ENIMATION school:

Filmski jezik in storyboard
24 šolskih ur (2 meseca, 98,90 EUR), začetek 25.10.2014

Animacijski lik in scena
24 šolskih ur (2 meseca, 98,90 EUR), začetek 6.1.2015

Animacija: gibanje in čas
24 šolskih ur (2 meseca, 98,90 EUR), začetek 3.3.2015

Video montaža
24 šolskih ur (2 meseca, 98,90 EUR), začetek 5.5.2015

3D računalniška animacija
60 šolskih ur (5 mesecev, 269,90 EUR*), začetek 14.1.2015

Produkcijska delavnica
26 šolskih ur (1 teden, 119,90 EUR**), med šolskimi počitnicami od 9. do 15. ure

Prijavi se!

INFORMACIJE:

hana@enimation.si

LOKACIJE:

Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, Maribor
Srednja elektro-računalniška šola Maribor, Smetanova ulica 6, Maribor

OPOMBA:

* Dijaki SERŠ-a imajo 20% popust.
** V času počitnic lahko ob doplačilu organiziramo tudi topel obrok.
Možnost plačila na več obrokov.

ENIMATION school deluje pod okriljem Društva za razvoj filmske kulture, v sodelovanju z GT22, Zavodom MARS Maribor in SERŠ Maribor.Did you ever wonder how an animation is made? Would you like to get familiar with film tricks? Do you also want to learn about video montage? Apply now, and create your own animated story!

The workshops consist of the theoretical and the practical part, and are suitable for anyone interested, aged 10 or above. The workshops are taking place in Vetrinjski dvor, Maribor.
MORE INFO: hana@enimation.si

Spoštovani mentorji, animatorji, avtorji, prijatelji!

Ponovno je zunaj razpis Mednarodnega festivala animiranega filma otrok in mladih ENIMATION little elephant, ki ga v sklopu ENIMATION days pripravlja Društvo za razvoj filmske kulture. Festival se bo tokrat ponovno zgodil v Mariboru, kino Udarniku, med 24. in 26. oktobrom 2014.

Vabljeni, da oddate svoje filme do 1. avgusta 2014!

Prijavnica: http://enimation.si/prijavnica-little-elephant-2014/

Pravilnik: http://enimation.si/wp-content/uploads/2014/06/Enimation_Little_Elephant_2014_pravilnik.pdf

Se vidimo oktobra!Dear mentors, animators, authors, and friends!

The Association for the Development of Film Culture is again putting out an open call for the International festival of animated films made by children and youth ENIMATION little elephant, which is a part of ENIMATION days. Again, the festival will take place in Maribor’s Cinema Udarnik, between the 24th and 26th of October, 2014.

We invite you to submit your films until the 1st of August, 2014!

Application form: http://enimation.si/entry-form-little-elephant-2014/

Regulation: http://enimation.si/wp-content/uploads/2014/06/Enimation_Little_Elephant_2014_regulation.pdf

See you in October!

During the time of Summer holidays, ENIMATION school – in association with other organizations from the field of cultural education in Maribor – is preparing a programme of creative free-time activities for children aged between 6 and 11 years.

The parents can subscribe their children to one-day activites, or merely for creative hours. We are providing the widest selection of activities for spending free time: handcrafts, dance, cartoon animation, building instruments, music, making toys, learning chess, photography school, sewing, reading tales, creating comics, graphic workshops, building robots, building a camp, sports in nature, etc.

 

 During the time of Summer holidays, ENIMATION school – in association with other organizations from the field of cultural education in Maribor – is preparing a programme of creative free-time activities for children aged between 6 and 11 years.

The parents can subscribe their children to one-day activites, or merely for creative hours. We are providing the widest selection of activities for spending free time: handcrafts, dance, cartoon animation, building instruments, music, making toys, learning chess, photography school, sewing, reading tales, creating comics, graphic workshops, building robots, building a camp, sports in nature, etc.

 

 

Društvo za razvoj filmske kulture bo s svojo šolo animiranega filma ENIMATION school v času prvomajskih počitnic (od 28. do 30. aprila, od 9. do 15. ure) poskrbelo za kreativno preživljanje prostega časa otrok od 1. do 5. razreda osnovne šole.

Ker je eden ključnih ciljev Društva za razvoj filmske kulture spodbujanje filmske vzgoje, bodo mladi ustvarjalci spoznavali in ustvarjali animirane podobe.

Delavnica v obliki počitniškega varstva v centru pomladno prebujenega Maribora bo namenjena predvsem ustvarjalnemu druženju, uporabi novih medijev in povezovanju različnih umetnostnih področij, kot so glasba, ples, fotografija in animirani film. Otroci se bodo naučili rokovati s fotoaparatom in videokamero, ustvariti krajše animacije in posneti zvok.

Da otrokom slučajno ne bi zmanjkalo energije, bo poskrbljeno s toplim kosilom in dvema sadnima malicama.

Ker gre za čas počitnic, lahko starši rezervirajo varstvo s prosto igro, tudi izven predvidenega časa delavnic.

Lokacija: Center plesa, Tkalski prehod 7, Maribor.

Cena: 70,00 EUR

V ceno so všteti mentorsko delo, materiali za delo, dopoldanska in popoldanska sadna malica ter kosilo.

Število mest je omejeno.

Prijavnico dobite tukaj.

Več info: hana@enimation.si, 041 556 332

Holidays are approaching! Between April 28th and 30th, we will host animation workshops at the Dance Centre Maribor. Children aged between 6 and 10 years are invited to join us in exploring and creating animated images.