[:sl]Mladi filmarji pozor! Festival Enimation raste iz leta v leto in postal je že zelo velik. Ni več mali, postal je ENIMATION. Z veliko črko! ENIMATION festival 2017, 7. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma tako ponovno vabi mlade filmarje, da oddate vaše filme na razpis. Filme lahko prijavite v tri kategorije, in sicer:

MINI – za avtorje do 10. leta starosti;
MIDI – za avtorje od 11. do 14. leta starosti;
MAXI – za avtorje od 15. do 19. leta starosti.

Strokovni organizacijski odbor bo izmed prejetih filmov oblikoval 7 projekcij v tekmovalni program. Izbrana mednarodna žirija bo izmed filmov tekmovalnega programa najboljše nagradila s tremi omembami kategorij in enim zmagovalnim filmom festivala.

Prijavnico lahko do 31. maja 2017 izpolnite na povezavi: LINK

Za več informacij o natečaju si preberite pravilnik, za dodatne informacije se obrnite na e-naslov:

hana@enimation.si.

Festival Enimation se bo odvijal od 9. do 15. oktobra 2017 v Mariboru.[:en]Children and youth beweare! Enimation Festival grows every year and has become very big. No more little, it became ENIMATION. ENIMATION Festival 2017, 7th international children and youth film festival, is calling upon all young authors under 19 years of age to submit their short films for a competition in one of the three categories:

MINI – for authors under 10 years of age;
MIDI – for authors from 11 to 14 years of age;
MAXI – for authors from 15 to 19 years of age.

International jury will select the best films from each category and award the best one.

Films can be sent through the VIMEO portal. The application form must be filled in and sent until May 31 st , 2017. You can find it here: LINK

Read Competition Regulations for more information. If you have more questions, contact us at hana@enimation.si.

ENIMATION festival will be taking place between the 9 th and 15 th of October in Maribor, Slovenia.[:]

[:sl]1. Festival

ENIMATION festival, mednarodni festival otroškega in mladinskega filma se bo odvijal med 9. in 15. oktobrom 2017 v Mariboru.

2. Tekmovalni del

Prijavijo se lahko filmi iz katerekoli države sveta. Velja za vse avtorje, mlajše od 19 let. Razpis je odprt za vse zvrsti kratkega filma, katerega dolžina ne presega 25 minut. Filmi morajo biti končani po 1. juliju 2015. Izbrani so lahko le tisti, ki doslej še niso bili predvajani na ENIMATION festivalu.

3. Prijava v tekmovalni del

Do 31. maja 2017 je za prijavo filma potrebno:

• izpolniti e-prijavni obrazec (obrazec najdete na www.enimation.si ali na portalu FilmFreeway https://filmfreeway.com/festival/ENIMATIONlittleelephant);
• če avtor pošlje več kot en film, mora za vsakega izpolniti posebno prijavnico;
• filme poslati preko portala FILMFREEWAY, VIMEO, YOUTUBE, DROPBOX;
• nepopolne prijave in prijave ne bodo sprejete.

4. Kategorije

MINI – za avtorje do 10. leta
MIDI – za avtorje od 11. do 14. leta
MAXI – za avtorje od 15. do 19. Leta

5. Izbor

Izbor bo dokončan najkasneje do 1. septembra 2017. Organizator bo avtorje obvestil o izboru. Kopije vseh prijavljenih filmov, tudi neizbranih, ostanejo v arhivu festivala.

6. Pošiljanje kopij

Filme sprejemamo preko portala FILMFREEWAY, VIMEO, YOUTUBE ali DROPBOX v video formatu MPG4.

7. Nastanitev

O možnostih nastanitve bomo goste obvestili ob selekciji filmov, saj je odvisna od finančnih zmožnosti posamezne edicije festivala Festival Mali slon. Za vsak film so lahko povabljeni le en zastopnik in največ dva avtorja, tudi v primeru, ko je režiserjev enega filma več. Povabila ni mogoče prenesti na drugo osebo. Prevozne stroške krijejo gosti sami.

8. Žirija in nagrade

Mednarodno žirijo imenujejo organizatorji festivala. Podeli se glavna nagrada žirije za najboljši film iz vsake kategorije programa ENIMATION festival in glavna nagrada ENIMATION festivala. Podeljene so lahko tudi druge nagrade.

9. Objava, promocija in arhiviranje filmov

Festival poziva avtorje, producente in distributerje filmov, da pošljejo tudi dodatna promocijska gradiva, ki bodo v času festivala dostopna novinarjem, gostom in občinstvu. Izbrani filmi se lahko za promocijo festivala vključijo v posebne predstavitve tudi v času po festivalu oz. se z dovoljenjem avtorjev objavijo na portalu ENIMATION festival TV in lokalni televiziji (BKTV).

10. Pristojnost

Prisotnost na festivalu pogojuje strinjanje s predstavljenim pravilnikom. O zadevah, ki jih ta pravilnik ne ureja, bo odločalo vodstvo festivala. V primeru spora je zavezujoča slovenska verzija pravilnika.

………………………………………………………………………………..

ENIMATION festival nastaja v organizaciji Društva za razvoj filmske kulture, v sodelovanju z drugimi partnerji.[:en]1. Festival

ENIMATION festival, international children and youth film festival (ENIMATION festival) will be taking place between the 9 th and 15 th of October, in Maribor, Slovenia.

2. Competition part

ENIMATION festival is open for authors younger than 19 years from all over the world. Any film and animation technique is accepted. Short films no longer than 25 minutes can apply.

We will accept films that were finished after July 1 st , 2015. We will choose only the films that have not been screened at Little Elephant Festival yet.

3. Applying for the competition part

To apply, you need to send the following until May 31 st , 2017:

• electronic application form (which can be found at www.enimation.si) or FilmFreeWay subbmition;
• if more than one film by the same author is applied, the application form must be sent for each film separately;
• films are sent via the FILMFREEWAY, VIMEO, YOUTUBE or DROPBOX portal;
• incomplete applications will not be accepted.

4. Categories

MINI – for authors aged under 10 years
MIDI – for authors aged between 11 and 14 years
MAXI – for authors aged between 15 and 19 years

5. Selection

The selection will be finished until September 1 th , 2017 at the latest. The organizer will inform the authors of the selection. The copies of all applied films (including those that are not selected) will become a part of the archive of the festival.

6. Sending copies

Films are accepted through VIMEO, YOUTUBE portal or DROPBOX in the video format MPG4.

7. Lodging

We will inform guests about the possibilities of lodging after the selection of films because it depends on the financial capacity of the particular edition of Little Elephant Festival. For each film we can invite only one representative and up to two children/youth – even when there are more authors of the film. The invitation cannot be passed on to other persons. Travel expenses are covered by guests.

8. Jury and awards

The international jury will be named by the organizers of the festival. Best film in each category of the ENIMATION Festival programme will be awarded. Additionally, the main prize for ENIMATION Festival will be awarded. There might be other awards presented.

9. Publishing, promotion, and archiving of the films

The festival calls upon authors, producers, and film distributers to send additional promotional material that will be made accessible for press, guests, and audience during the festival. The chosen films can be included in special presentations after the festival, or (with the authors’ permission) published at the Little Elephant Festival TV portal and local TV, and other event for festival promotion.

10. Jurisdiction

Taking part in the festival means that you agree with the regulations described above. Matters not described by the regulations described above fall into the jurisdiction of the organizers of the festival. In case of dispute, the Slovenian version of the regulations applies.

……………………………………….

ENIMATION festival is created by Association for Film Culture Development and other partners.[:]

MALI SLON, 6. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma

11. oktober – 16. oktober 2016, Lutkovno gledališče, Vetrinjski dvor, GT22

Festival Mali slon, 6. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma. Letos se je predstavilo 106 avtorskih filmov otrok in mladih iz 19 držav, razdeljenih v tri kategorije: MINI (do 10 let), MIDI (od 11 do 14 let) in MAXI (od 15 do 19 let). Odprtje festivala (Lutkovno gledališče MB) : 13. oktober ob 19.00, zaključek s podelitvijo nagrad 15. oktobra ob 20.00 v Lutkovnem gledališču Maribor. Mali slon, ki je s predfestivalskim dogajanjem trajal od 4. oktobra, je bil eden najbolj obiskanih v Mariboru, saj je filmske projekcije obiskalo 1500 otrok mariborskih in okoliških vrtcev ter osnovnih in srednjih šol.
Še posebej tesno je že vsa leta sodelovanje z dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor, ki so tudi letos sodelovali ne samo s svojimi filmi, pač pa so festivalsko dogajanje spremljali tudi s kamero in bili aktivni na filmskih delavnicah.

 

[:sl] 

15. oktober, Maribor, Lutkovno gledališče

Po petih festivalskih dneh, na katerih se je odvrtelo 106 tekmovalnih filmov mladih ustvarjalcev iz 19 držav in štirih kontinentov, je danes strokovna žirija podelila priznanja najboljšim. Ker so mladi filmarji tekmovali v treh starostnih kategorijah; MINI (do 10 let), MIDI (11-14) in MAXI (15-19), je najboljši film v vsaki kategoriji prejel priznanje, najboljši film celotnega festivala pa grand prix, finančno nagrado 300 evrov, namenjeno razvoju novih filmov, podarja pa jo Fundacija Sonda. Na projekcijah je filme ocenjevalo tudi občinstvo, njegovi izbranci pa se bodo potegovali za nagrado Youth Cinema Award (pripravlja Youth Cinema Network).

Strokovna žirija v sestavi Menghsun Chen (Tajvan), Vera Schöpfer (Nemčija) in Timon Leder (Slovenija) je priznanja oz. posebne omembe ter grand prix podelila naslednjim mladim filmarjem:

Mini
Mini Category
Firbec / Nosy Rabbit (2′ 07”, Slovenija, 2016)
»Lepo zaključena zgodba, polna hudomušnih otroških idej in lepo pripravljene likovne zasnove.«
Avtorji: Otroci iz skupine Sončki iz Vrtca Vodmat, Ljubljana. Mentorji: Anka Kočevar (filmska animatorka), Tadej Bernik (fotograf), Samo Kutin (glasbenik), Jana Pevec in Petra Faris (vzgojiteljici).

midi
Midi Category
Čarovnik išče službo / Magician seeks Job (6′ 08 ”, Nemčija, 2015)
»Zgodbo začne otroška domišljija, ki jo dopolnjujejo igrive ideje.«
Avtorji: Jarne Borinski, Konstantin Royal in drugi, Mentor: Bertolt Hering Jugendfilm

maxi 1
Maxi I Category

Kaj sedaj / What now (8′ 56”, Hrvaška, 2015)
»Hiter pogled na dekle, ki teče mimo, pove veliko o glavnem liku te zgodbe. Vsak trenutek filma nam avtor z načinom snemanja zelo približa in kot gledalci smo udeleženi v veliki zgodbi prijateljstva in njegovega dokaza.
Avtorji: Marko Bičanić, Karlo Vorih, Korana Ugrina, Ian Tomljenović, Leon Dubroja, Veronika Milinović

maxi 2
Demoni v preobleki / “Demons in Disguise”. (3′ 20”, 2014, ZDA)
»Odnos med materjo in najstniškim dekletom je pogosto zahteven. Ta film ga prikaže na zabaven način.«

Zmagovalec / winner
Slon v oblakih / Elephant in Clouds (2′ 09”, Hrvaška, 2015)
»Prepričala nas je enostavna in premišljena zgodba s še boljšo, profesionalno izdelano animacijo. Glavna nagrada gre filmu o letenju z ušesi in podaljševanju spanca zaradi dobrih sanj«

Občinstvo pa je prvo nagrado z enakim številom glasov razdelilo med dva filma; slovenskega Črna komedija (The black comedy, 4′ 41”, 2016) avtorja Gašperja Košenine, ki je film ustvaril s pomočjo mentorjev Camille Hlaperin, Charlène Biju, Eneja Mavsarja in Tomaža Pavkoviča. Vsebina: Človek brez denarja se odloči ubiti svoja bogata prijatelja. Za delo najame morilca, ki imata grozno napako.

Drugi film, ki je prepričal občinstvo, pa je srbski Živali bi želele (Animals would like, 2′ 30”, 2014), ki ga je ustvarila skupina otrok pod mentorstvom Nele Curcija. Vsebina: Živali si predstavljajo, kako bi bilo, če bi zamenjale svojo vlogo z ljudmi.

Mali slon, ki je s predfestivalskim dogajanjem trajal že od 4. oktobra, je bil eden najbolj obiskanih v Mariboru, saj je filmske projekcije obiskalo 1500 otrok mariborskih in okoliških vrtcev ter osnovnih in srednjih šol. Še posebej tesno je že vsa leta sodelovanje z dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor, ki ne samo sodelujejo s svojimi filmi, pač pa festivalsko dogajanje spremljajo tudi s kamero in so aktivni na filmskih delavnicah.

Posebnost letošnjega festivala je ponovitev celotnega filmskega programa Malega slona po lastnem izboru, ki bo med 10.00-16.00 v kinu BlackBox v prostorih GT22 na Glavnem trgu 22.

Programska direktorica festivala Mali slon je mag. Hana Repše, ki je v program uvrstila ne le filme, pač pa številne delavnice, razstavo filmskega zakulisja (mladega filmarja Timona Ledra, tudi člana žirije), program kratkih filmov mladih filmark ter predstavitev partnerske organizacije z letošnjim poletnim filmskim taborom za otroke.

Producent festivala Rene Puhar poudarja, da otroci in mladi s pomočjo mentorjev ali sami snemajo vedno več, saj tehnična oprema postaja vedno boljša in dostopnejša, šolski sistemi pa v svoje programe vse bolj vključujejo izobraževanje na področju avdiovizualnih medijev.

Na festival, ki se je odvijal v Vetrinjskem dvoru, Lutkovnem gledališču in v GT22 je letos pripotovalo kar 40 gostov, med njimi tudi dva člana mednarodne žirije:

Menghsun Chen (Tajvan), je podpredsednik izvršnega odbora tainanskega mednarodnega festivala otroškega filma Eureka!:
Prišel sem na povabilo Hane Repše, ki sem jo pred štirimi leti spoznal v Mariboru. Na osnovni šoli učim računalništvo in tam med drugim seznanjam otroke tudi z računalniško animacijo. Zelo veliko zanimanje je za to pri nas. Stvari, ki se mi zdijo najpomembnejše pri animaciji, so domišljija, radovednost in iskanje rešitev in na koncu analiziranje. Zelo dobro je, da je to v šolskem kurikulumu.

Vera Schöpfer (Nemčija) Akademija medijskih umetnosti v Kölnu. Ustanoviteljica ustvarjalnega omrežja SCREENAGERS za organizacijo filmskih projektov za najstnike in Mladinske akademije za dokumentarne filme, Mladi psi:
Prvič sem v Mariboru. Zelo sem radovedna, kakšne filme so ustvarili mladi, s katerimi veliko delam. Otroci filmov še ne reflektirajo, delajo neposredno, po 15. letu pa že lahko vidimo male mojstrovine. Starejši kot so, seveda več razmišljajo in včasih se to ne izkaže za dobro, saj lahko preveč zakomplicirajo vse skupaj. Pomembno je, da je ustvarjalec filma svoboden in da ima dobro zgodbo, da ve, zakaj jo je naredil. Vse ostalo se temu podreja.

Timon Leder (Slovenija) avtor animiranih filmov, šola za animacijsko režijo v Franciji La Poudriere. Njegov animirani prvenec Delo (z Urbanom Breznikom) se je predvajal že na več kot 25 festivalih po svetu:
Vsakodnevno oživljam osebe in živali vseh vrst in v tem neizmerno uživam. Delam kot filmski animator, kot mentor pa sem vedno znova navdušen, kako zabavni in inovativni so liki, ki jih oživi mladina. Mislim, da smo temu priča tudi pri letošnjem festivalskem izboru. Kot žirant bom dal največ poudarka na inovativne značilnosti in animacijo likov. Pri tehnični izvedbi bom najbolj popustljiv, čeprav ravno to odloča o končnem odzivu gledalcev. Vendarle še ne gre za profesionalne filme, ampak predvsem za ljubezen do animiranja oz. “oživljanja”.

Festival Mali slon pripravlja Društvo za razvoj filmske kulture s partnerji: Lutkovnim gledališčem Maribor, Narodnim domom Maribor, Zavodom MARS in GT22.

Uradna spletna stran festivala s programom: http://enimation.si/
FB: https://www.facebook.com/events/1077817655667020/

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”winner-2016″][:en]15. oktober, Maribor, Puppet Theatre Maribor

After five festival days, 106 screened films from young artists from 19 countries and four continents, today the jury awarded the best one. Because the young filmmakers competed in three age categories; MINI (up to 10 years), MIDI (11-14) and MAXI (15-19), the best film in each category received an award and the best film of the entire festival received the main prize, a financial reward of 300 euros, for the support for their work, given by the Sonda Foundation. The audience also woted for their favourite. The nominees will be competing for the Youth Cinema Award prize (prepared by Youth Cinema Network).

Mini
Mini Category
Firbec / Nosy Rabbit (2′ 07”, Slovenija, 2016)
“It’s a nice completed story full of witty childish ideas and a nicely designed art.”
Authors: Kids from the group Little Sushines from Kindergarten Vodmat, Ljubljana. Mentors: Anka Kočevar (film animator), Tadej Bernik (photographer), Samo Kutin (musician), Jana Pevec and Peter Faris (teachers).

midi
Midi Category
Čarovnik išče službo / Magician seeks Job (6′ 08 ”, Nemčija, 2015)
“The story beginning with children’s imagination, complemented by playful ideas.”
Authors: Jarne Borinski, Konstantin Royal and others, Mentor: Bertolt Hering Jugendfilm

maxi 1
Maxi I Category

Kaj sedaj / What now (8′ 56”, Hrvaška, 2015)
“A quick peek at the girl who runs past, says a lot about the main character of this story. Every moment of the film, the artist with the shooting mode is very close and as viewers we are engaged in the great story of friendship and of his evidence.
Authors: Marko Bičanić Karlo Vorih, Korana Ugrina, Ian Tomljenović, Leon Dubroja, Veronika Milinovic

maxi 2
Demoni v preobleki / “Demons in Disguise”. (3′ 20”, 2014, ZDA)
„A relationship between mother and daughter is in most cases complicated. “
Avtorica / Author: Kira Bursky

Zmagovalec / winner
Slon v oblakih / Elephant in Clouds (2′ 09”, Hrvaška, 2015)
“Convinced us with a simple and thoughtful story with even better, professionally produced animation. The main prize goes to the film about flying with ears and expending the sleep time because of the good dreams.”

Avtorica / Author: Melita Sandrin, Mentor: Edo Lukman.

The audience gave the main prize to two films with the same number of votes: Slovenian film The Black Comedy (The black comedy, 4 ’41’ ‘, 2016) by Gasper Košenina, with the help of mentors Camille Hlaperin, Charlene Biju, Enej Mavsar and Thomaž Pavkovič.
Plot: A poor man decides to kill his rich friends. He hires two assassins to do the job, but they have terrible flaw.
The second film, which convinced the audience, was the Serbian Animals Would Like (Animals Would Like, 2 ’30’ ‘, 2014), created by a group of children under the supervision of Nela Curcija.
Plot: Animals are imagining how it would be if they switched their roles with humans.
……………………………………………………………………………………………

The Little Elephant Festival together with pre-fest events lasted from 4 October. It was one of the most visited in Maribor, as 1500 children from kindergartens, primary and secondary schools attended the screenings. The students of the Secondary School for Design Maribor collaborated not only with their films, but have also filmed the festival and joined the film workshops within the festival.

This year’s specialty was the repetition of the entire film programme by viewer’s choice, which took place from 10:00 to 16:00 in the cinema Black Box at the GT22.

Hana Repše, the programme director of the festival who is put not only movies, but also numerous workshops, exhibition of film scenes (from the young filmmaker Timon Leder, who was also a member of the expert jury), a programme of short films of young female filmmakers and presentation of the partner organization with this year’s summer film camp for children.

Festival producer Rene Puhar put stress on the fact that children and young people with the help of mentors, produce more and more films as the technical equipment is becoming better and more accessible and the school systems in increasingly include education in the field of audiovisual media in their programmes.

This year the festival, which was held in Vetrinjski dvor Mansion, Puppet Theatre Maribor and the GT22, hosted 40 guests, including two members of the international jury:

Menghsun Chen (Taiwan), Vice-President of the Executive Committee of Tainan’s International Festival of child film Eureka!:
I came by the invitation of Hana Repše, which I met four years ago, here, in Maribor. I teach computer science in primary school and there, among the other, I acquaint children with computer animation. In our country, there is a lot of interest for animation. The things that I find most important in animation are the imagination, curiosity, the search for a solution and finally analyzing. It’s very good that this subject is in the school curriculum.

Vera Schöpfer (Germany) Academy of Media Arts in Cologne. The founder of the creative network SCREENAGERS, which organizes film projects for teenagers and Youth Academy For Documentary Films, Young Dogs:

It is my first time in Maribor. I am very curious what kind of films young people, with which I also work a lot, made. Children do not reflect or make films directly, but above 15 years of age we can already get little masterpieces from them. The older they are, of course, the more they think and sometimes it does not turn out to be good, because too much thinking can complicate things all together. It is important that the filmmaker’s mind is free, that he has a good story and knows why he wrote it. Everything else is subordinate to this.

Timon Leder (Slovenia), author of animated films, school for animation directing in France La Poudriere. His animated debut The Work (together with Urban Breznik) was screened at more than 25 festivals around the world:
I revive people and animals of all kind of sorts daily and I immensely enjoy doing it. I work as a film animator, as a mentor I am always impressed by how funny and innovative the characters, which youth revives, are. I think we witnessed this while watching this year’s festival selection. As a jury member I will put more emphasis on innovative features and animation of the characters. I will be most indulgent by technical implementation, although it is the main factor of viewer’s final response. However, it is not about professional-looking movies, but about the love for animation or should I say “revival”.

The Little Elephant Festival is organized by Association for Film Culture Development together wih:
Puppet Theatre Maribor, Narodni Dom Maribor, Institution MARS and GT22.

The official web page with the programme of the festival:
Uradna spletna stran festivala s programom: http://enimation.si/
FB: https://www.facebook.com/events/1077817655667020/[:]

[:sl]Izšla je spletna različica programskega kataloga Malega slona 2016, 6. mednarodnega festivala otroškega in mladinskega filma.

S klikom na spodnje okno lahko začnete listati po programu animiranih, igranih in dokumentarnih filmov, ki so jih ustvarjali otroci in mladi z vseh koncev Sveta.

Festival mali slon 2016 programski katalog[:en]We released online version of the programme catalogue of the Little Elephant Festival 2016, 6th International Children and Youth Film Festival.

By clicking on the window below you can start browsing through the programme of films that were created by children and youth from all over the world!

Little Elephant Festival 2016 Programme catalogue[:]

[:sl]11. oktober−16. oktober 2016: Festival Mali slon, 6. mednarodni festival otroškega in mladinskega filma. Letos 106 avtorskih filmov otrok in mladih iz 30 držav.

Festival Mali slon je že drugi filmski festival letos, ki na jesen v Maribor prinaša kakovostne filme za otroke in mlade. Če so se na vseslovenskem Filmu na oko, ki se je v začetku oktobra odvijal v Vetrinjskem dvoru, zavrteli filmi sodobne evropske in svetovne filmske produkcije, Mali slon ostaja zvest svojemu poslanstvu. To pomeni, da predstavlja avtorske animirane, igrane, eksperimentalne in dokumentarne filme, ki so plod otroških in mladinskih zanimanj in filmskih raziskovanj. Festival Mali Slon torej spodbuja otroke in mlade k ustvarjanju filmov in jim omogoča predstavitev lastnih del v kinodvorani, hkrati pa ustvarja plodno okolje za mednarodno izmenjavo idej, znanj in mnenj. Program se bo odvijal na treh lokacijah, in sicer v Vetrinjskem dvoru, Lutkovnem gledališču in v GT22. Posebnost letošnjega festivala je, da si bo ob zaključku festivala vse festivalske filme po lastnem izboru mogoče ogledati še enkrat,in sicer v mini kinu BlackBox v GT22.

V predizbor Festivala mali slon 2016 je letos prispelo 250 filmov iz 30 držav, v tekmovalni program pa jih je mednarodna strokovna žirija uvrstila 106. Razdeljeni so v tri starostne kategorije – MINI (do 10 let), MIDI (od 11 do 14 let) in MAXI (od 15 do 19 let).
Najboljši film iz vsake kategorije prejme priznanje, izbran pa bo tudi najboljši film celotnega festivala, ki bo avtorja razveselila s finančno nagrado. Ta je namenjena razvoju novih filmov, uresničitvi novih filmskih idej, podarja pa jo Fundacija Sonda. Na projekcijah filme ocenjuje tudi publika, ki s svojim glasovanjem izbere najboljši film, ta pa se za nagrado priključi programu, ki se poteguje za nagrado Youth Cinema Award (pripravlja Youth Cinema Network).

Festival se s preddogodkom – programom izbranih filmov za najmlajše – začenja že 10. oktobra ob 10.00, projekciji v Lutkovnem gledališču Maribor pa sledi delavnica optičnih igrač. Uradno odprtje festivala bo prav tako v Lutkovnem gledališču 13. oktobra ob 19.00, zaključek s podelitvijo nagrad pa 15. oktobra ob 19.00.

V Lutkovnem gledališču Maribor se bodo zvrstile šolske projekcije in tekmovalni program, v GT22 bo poudarek na delavnicah in možnost pregleda vseh prispelih filmov, v Vetrinjskem dvoru pa bo sedež izobraževalnih vsebin za otroke, mlade in učitelje. V Vetrinjskem dvoru bo na ogled tudi razstava procesa nastajanja novega slovenskega kratkega animiranega filma Podlasica avtorja Timona Lederja z ilustracijami in skicami.

Pred festivalskim tednom, ki se vpenja tudi v sam festival Mali slon (4. – 15. oktober) so organizatorji pripravili še poseben izobraževalni teden in ga poimenovali Filmski most. Gre za priložnost za učitelje in učence, starše in otroke, da spoznajo film še z drugega zornega kota. Kot avtorji. Spoznajo pripravo scenarija, pripravo kolažnih lutk za lutkovni animirani film, raziskujejo novo in staro filmsko tehnologijo.

Festival Mali slon pripravlja Društvo za razvoj filmske kulture s partnerji: Lutkovnim gledališčem Maribor, Narodnim domom Maribor, Zavodom MARS in GT22.

Uradna spletna stran festivala: http://enimation.si/
FB: https://www.facebook.com/events/1077817655667020/

Prodaja kart na blagajni LGM uro pred predstavo: 5 EUR, 4 EUR (študenti, dijaki, upokojenci)
………………………………………………………………………………………………

Filmski program po dnevih s kratkimi opisi:

10. 10. 2016
10.00 /LGM/ Posebna projekcija za predšolske otroke
Program izbranih filmov za otroke je namenjen najmlajšim, ki delajo prve korake v svet filma. Filmi so brez dialogov in vsebinsko primerni za mlade filmske raziskovalce. Filmski projekciji sledi kratka delavnica optičnih igrač.

11. 10. 2016
18:00 /VTR/ Mlade filmske ustvarjalke, izbor kratkih filmov
V sklopu Mlade filmske ustvarjalke se bodo predstavile Maja Križnik s filmom Male ribe, ki je letos prejel nagrado Vesna na Slovenskem filmskem festivalu v Portorožu za najboljši študijski film. Ester Ivakič nas s svojim filmom Srdohrd ponese v apokaliptični domišljijski svet, posebna omemba žirije na Festivalu slovenskega filma v Portorožu 2016. Mlada režiserka Katarina Rešek, ki je prebila ledino slovenskih videspotov z Meduzami glasbene skupine MATTER ter idejni vodja benda Napravi mi dete, nas s študijskim filmom Pijana nevesta opominja na potrebo po biti zvest samemu sebi. Študentka Fakultete dramskih umetnosti v Beogradu Ana Trebše predstavlja kar dva filma, in sicer dokumentarni film Dolce vita, ter igrani film Rewind. Ogledali si bomo tudi film o zapletenosti ljubezenskih odnosov Svitanje Tine Ščavničar, ki tudi zaključuje študij na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu.

Maja Križnik, Male ribe, 22’07”
Katarina Rešek, Pijana nevesta, 10’58”
Ana Trebše, Dolce vita, 22’37”
Ana Trebše, Rewind, 17’33”
Tina Ščavničar, Svitanje / Dawning, 29’53”
Ester Ivakič, Srdohrd, 23’

12. 10. 2016
18:00 /VTR/ Otvoritev razstave filmskega zakulisja, film Podlasica, avtor Timon Leder
Festival Mali slon ne ponuja samo ogledov filmov, pač pa vsako leto ponudi tudi vpogled v vsaj tako zanimiv del filma – v njegovo “preteklost”. To pomeni, da nas ustvarjalci filma spustijo v svoje zakulisje in nas popeljejo po poti nastajanja izbranega filma. Tokrat se predstavlja kratki animirani film Podlasica avtorja Timona Ledra. Čeprav je film računalniška animacija, je tudi tukaj potrebna pot od ideje do izdelka. Kako bo videti glavni junak, v kakšne situacije se bo zapletel, kako se bo zgodba začela in zaključila, kakšno bo ozadje, izbor barvne palete filma … vse to so podrobnosti, ki so za končni rezultat še kako pomembne.

19:00 /VTR/ EUREKA! Camp 2016, predstavitev kolonije za otroke
Počitnice so kot nalašč za ustvarjalna druženja z vrstniki. Če se to zgodi izven šolskih okvirjev in stran od staršev, še toliko bolj. Na poletnem kampu na Tajvanu je tokrat 30 otrokom na delavnici svetovala in jih vodila mentorica Hana Repše iz Maribora, ki pri nas čez leto vodi tudi šolo animiranega filma ENIMATION school. Vabljeni na ogled filmov, ki so nastali poleti s kratkim dokumentarcem o delavnici.

13. 10. 2016
19.00 /LGM/ Otvoritev festivala
Mali slon bo v Maribor zakorakal že šestič. Tokrat se bomo na treh lokacijah v mestu srečevali s filmi, z gledalci, z mladimi avtorji ter njihovimi mentorji. V festivalskem obdobju, ki se začne že 4. oktobra s pestrim naborom delavnic, ki služijo kot most med dvema filmskima festivaloma za otroke in mlade ter zaključi s možnostjo celodnevnega ogleda zamujenih filmskih poslastic v GT22, se bo mogoče udeležiti 20 različnih dogodkov.
Otvoritveni dogodek bomo kot prejšnje leto zabeležili z umetniškim performansom, ki ga posebno za nas pripravljajo ustvarjalci s Centra plesa. Sledila bo prva festivalska projekcija tekmovalnega programa MAXI filmarji I.

19.30 /LGM/ Tekmovalni program MAXI filmarji I
MAXI filmarji I je program kratkih filmov mladih od 15. do 19. leta. V dobri uri pa pol se bo predstavilo 15 filmov iz Slovenije, Danske, Nemčije, Hrvaške in od drugod. Tisto, kar mlade danes najbolj vznemirja, jih navdušuje, intrigira, kar jim postavlja vprašanja … vse to pripovedujejo skozi svoje zgodbe v igranih filmih, raziskujejo tehnike animacije, eksperimentirajo s sliko in zvokom, dokumentirajo stvari, ki jih pritegnejo. Govorijo. Skozi film.

14. 10. 2016
16.00 /LGM/ Tekmovalni program MINI filmarji I
35 filmov najmlajših avtorjev se bo predstavilo v dveh programih MINI. Gre za dela otrok, starih do 10 let. Skozi animacije lahko zaznamo naivno raziskovanje tehnike, igro s sliko, zvokom in občutimo trud, ki je bil vložen v posamezni del animiranega filma. Ob tem pa se moramo še posebej spomniti, da je za eno samo sekundo animiranega filma potrebnih vsaj 12 sličic, da mora delo slediti zgodbi, da je motorika in likovna izraznost otrok drugačna kot smo je vajeni pri profesionalni filmski produkciji. Edinstvena, odkrita.

17.00 /LGM/ Tekmovalni program MIDI filmarji I
Najstniki svoje filmsko raziskovanje že usmerjajo v zgodbe. Pripovedujejo o tematikah, ki se jih dotaknejo, ki se jim zdijo zanimive, smešne. Kaj dela zmaj v podzemlju, kako se speče pica, kaj je črna komedija in drugo, so teme, ki jih predstavljamo v programu.

20.00 /LGM/ Tekmovalni program MAXI filmarji II
Kategorija MAXI predstavlja filme najstnikov, starih od 15 do 19 let. Zgodbe so že zelo dodelane, režija in celovitost filma pa marsikje že precej profesionalni. Mladi se preko filma spuščajo v bolj zahtevne tematike, kot so migracije, drugačnost in problemi človekovega vsakdana.

21.30 /LGM/ Tekmovalni program MAXI filmarji III
Filme najstnikov, starih od 15 do 19 let, predstavljamo v programu MAXI. Njihove zgodbe so že zelo dodelane in celovite, igra je marsikje že zelo profesionalna. Včasih je mentorsko vodena, velikokrat pa filmi nastajajo brez pomoči. Spoznali bomo animirane, igrane in dokumentarne filme, od žongliranja do ljubezenskih zgodb.

15. 10. 2016
16.00 /LGM/ Tekmovalni program MINI filmarji II
V drugi projekciji MINI se bo v slabi uri razvrstilo 17 kratkih filmčkov. Otroci do 10 let iz 13 različnih držav na ogled postavljajo svoja prva filmska raziskovanja. Kot avtorji in ne več samo gledalci. Spoznali so se s kamero, postopki animiranja, zapisali so idejo in sedaj se s končnimi rezultati – filmi – predstavljajo tudi na velikem platnu.

17.00 /LGM/ Tekmovalni program MIDI filmarji II
Zakaj deklica prodaja bonbone v šoli, deček ponoči ne more spati, kako lahko poštar postane pošta in druge zgodbe najstnikov, starih od 11 do 14 let, se bodo predstavile v programu MIDI II.

19.00 /LGM/ Zaključek z razglasitvijo zmagovalcev
Mednarodna žirija vsako leto ocenjuje filme, ki so vključeni v tekmovalni program in nagradi najboljše. Tudi tokrat bo po en film iz vsake kategorije prejel priznanje, izbran pa bo tudi najboljši film iz vseh kategorij, ki prejme finančno nagrado. Ta je namenjena razvoju novih filmov, uresničitvi novih filmskih idej, podarja pa jo Fundacija Sonda. Na projekcijah filme ocenjuje tudi publika, ki s svojim glasovanjem izbere najboljši film, ta pa se za nagrado priključi programu, ki se poteguje za nagrado Youth Cinema Award (pripravlja Youth Cinema Network).

16. 10. 2016
10.00-16.00 /GT22/ Ponovitev filmskih programov po izboru
Nedelja bo dan, ko v goste vabimo vse zamudnike in vse goreče oboževalce filma, ki si boste vse festivalske filme lahko ogledali ponovno. V GT22 na Glavnem trgu 22 v mini kinu Black box bo na voljo ves program, ki ga bo gledalec določal sam in filme izbiral po svoje.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Program delavnic Filmski most/ Workshops Filmski most (Delavnice so za udeležence brezplačne. Na delavnicah je omejeno število udeležencev, zato so potrebne prijave na hana@enimation.si)

4.—5. 10. 2016, 16.00—18.00 /VTR/ Delavnica animiranega filma za odrasle, vodi Hana Repše (SI)
Delavnica animiranega filma je namenjena odraslim. V dveh urah bodo spoznali osnove animiranja ter preizkusili tehniko kolažne in peskane animacije. Spoznali bodo osnovno opremo za snemanje, postopke animiranja, posneli zvok in pripravili kratko animacijo. Delavnica je namenjena učiteljem in odraslim, ki bi radi spoznali animirani film, in je za vse udeležence brezplačna.

5.—6. 10. 2016, 16.00—20.00 /GT22, VTR/ Film kot eksperiment, vodi Matej Modrinjak (SI)
Delavnica Film kot eksperiment je namenjena mladim, ki želijo raziskovati razsežnosti gibljive slike. V dveh dneh bodo udeleženci spoznali, kaj je eksperimentalni film, posneli kratek video ter ga zmontirali. Delavnico bodo obiskali dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor, ki bodo lahko svoje raziskovalno delo v šoli nadgradili.

7. 10. 2016, 16.00—18.00 /VTR/ 360, preizkušanje novih tehnologij, vodi Domen Rupnik (SI)
Delavnica predstavlja novo tehnologijo snemanja s 360 kamero. Spoznali bomo orodje in posneli kratek dokument. Delavnica je brezplačna in namenjena vsem firbcem in raziskovalcem novih tehnologij.

6.—8. 10. 2016, 16.00—20.00, 10.00—20.00 /GT22/ Delavnica prevajanja in titlanja filmov za študente, vodita Robert Petrovič in Melita K. Korošec (SI)
Delavnica prevajanja in podnaslavljanja filmov za študente Filozofske fakultete v Mariboru, Oddelka za prevodoslovje. V treh dneh bodo študenti svoje znanje angleškega jezika nadgradili s spoznavanjem zakonitosti kakovostnih prevodov filmskih dialogov ter svoje znanje uporabili za prevode otroških in mladinskih filmov, ki jih bomo predstavljali v tekmovalnem programu.

10.—13. 10. 2016 16.00—18.00 /VTR/ Delavnica dokumentarnega filma z Young Dogs, vodita: Jasha Loos in Connor York (DE)
Delavnica dokumentarnega filma, ki jo bomo izvedli v sodelovanju z organizacijo ScreenAge in šolo dokumentarnega filma Young Dogs iz Nemčije. Delavnice se bodo udeležili dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor.

13. —15.10. 2016 9.00—14.00 /VTR/ Delavnica animiranega filma, vodi Timon Leder (SI)
Produkcijska delavnica animiranega filma bo mladim omogočila poglobljeno znanje v svet animacije.
Delavnice se bodo udeležili mednarodni gosti, mladi filmski ustvarjalci, ki želijo svoje znanje nadgraditi, ter dijaki Srednje trgovske šole Maribor.[:]

[:sl]Z velikim veseljem vam sporočamo, da smo izmed 250 prijavljenih filmov izbrali 106 najboljših. Seznam izbranih filmov in program Festivala bo objavljen v naslednjih dneh.

Izbrani filmi Mali slon 2016

Zloženka Mali slon 2016[:en]We are more than happy to inform you, that we’ve selected 106 best films out of 250 who applied for the festival. List of selected films and festival programme will be avaliable on this page in next days.

Selected films Little elephant 2016

Flyer Little elephant 2016
[:]

[:sl]V mariborskem kinu Udarnik se je drevi z zaključno slovesnostjo in razglasitvijo zmagovalcev zaključil 5. Mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Mali slon, little elephant. Glavno nagrado po izboru strokovne mednarodne žirije dobil film Kako se prikupiti ljudem, avtorice Alexandre Yakovleve, ki se bo potegovala tudi za evropsko nagrado European Youth Cinema Award.

11218844_1690586157852995_4066797194269355771_n

Letošnjo edicijo v organizaciji Društva za razvoj filmske kulture in ob podpori Slovenskega filmskega centra, Mestne občine Maribor in Javnega sklada za kulturo RS je obiskalo okoli 1500 obiskovalcev, ki so o filmih tudi glasovali. Prvič smo tako podelili tudi nagrado občinstva, ki jo je prejel film Krila za Sally (Wings for Sally), danske avtorice Freje Lykke Meagaard, ki se je festivala tudi udeležila.

Krila za Sally je zgodba o deklici, ki trpi za levkemijo in je prešibka, da bi se s svojim bratom Robertom igrala zunaj. Ker Robertu to ni všeč, z nekaj domišljije pomaga Sally odleteti v prostor, kjer se lahko oba igrata zunaj.

12042857_1691461201098824_1949931320356369668_n

Glavno nagrado mednarodne žirije, Mali slon 2015, je prejel film »Kako se prikupiti ljudem« (How to get people to like you), avtorice Alexandre Yakovleve iz Češke, ki je kratka animacija, ki temelji na znanem internetnem članku »Kako se prikupiti ljudem« in ponuja recept za popolno osebnost zgolj skozi upoštevanje nekaj osnovnih pravil. V svoji obrazložitvi je žirija zapisala: »Iskanje identitete in osebnosti v sodobni družbi predstavlja pomembno tematiko, še posebej pri mladih. Ukvarja se z vprašanjem kako postati samozavestna oseba in kako kot član družbe kritično ovrednotiti prevladujoče tradicionalne družbene vloge. Film je inovativen in povezuje vse filmske elemente v zaokroženo umetniško celoto. Resnično se nam je prikupil.«

Mednarodna žirija v sestavi v sestavi srbske likovne umetnice in soavtorice večkrat nagrajenega filma Rabbitland Ane Nedeljkovič, avstrijske intermedijske ustvarjalke Nikole Baïer in domačega filmskega ustvarjalca Mihe Šubica, je izbrala tudi najboljše filme iz treh starostnih kategorij tekmovalnega programa. V kategoriji MINI (do 10 let) je slavil belgijski animirani film Ploščati in Grahek 2: V zraku (Plat en Erwt 2: in de lucht), avtorja Noaha Macanovica, v kategoriji MIDI (11 do 14 let) portugalski animirani film Deček z veliko glavo (O Cabeçudo), ki ga je pripravila skupina otrok, v kategoriji MAXI (15 do 19 let) pa hrvaški igrani film Žabica, avtorja Karla Voriha.

11219709_1691460887765522_1523583483507346246_n[:en]On Saturday, the 5th international children and youth film festival closed with a ceremony that announced this years’s winners. Czech animated film How to get people to like you received the grand prix. The audience award went to Danish short film Wings for Sally (author: Freja Lykke Meagaard). The festival lasted 6 days and had 1500 visitors.

11218844_1690586157852995_4066797194269355771_n

This year, the international jury was composed of a Serbian artist and co-author of film Rabbitland, Ana Nedeljković, Austrian intermedia artist Nicole Baier and Slovene film creator Miha Šubic. They awarded the Little Elephant 2015 grand prix to Czech film How to get people to like you, that is based on an infamous internet article with the same title. In their explanation, the jury wrote: »Searching for identity and personality in is a very important topic in contemporary society,  especially for the young. How to become a self-reflected personality and to have a critical approach towards main stream thinking and traditional roles and how o act as a member of society. All of the film elements are connected together into a complete art form. Its professionalism and innovativeness is impressive. This film really makes us to like it.«

Wings for Sally is a film about Robert’s sister Sally that has Leukaemia and is to sick to play with him outside. Robert doesn’t put up with that, so with fantasy and a good heart he helps Sally fly to a place where they booth can play outside together.

12042857_1691461201098824_1949931320356369668_n

The best film in MINI category ( authors to 10 years of age) was belgian Flat and Pea II: In the Air by  Noah Macanovica, in MIDI category (11 to 14 years) portuguese animated film the big-headed boy  (O Cabeçudo) prepared by a group of children, in MAXI  category (15 to 19 years) the croatian short film Froggy, by Karol Vorih. The international expert jury decided to prepare special mentions on top of awards for: Wings for Sally, Obstacles and The Game.[:]

[:sl]Elephant_FB_Cover---Copy

Spoštovani predstavniki medijev,

Festival Mali slon, mednarodni festival otroškega in mladinskega filma vas vabi na novinarsko konferenco, na kateri bomo predstavili:

/program letošnjega festivala Mali slon,

/novosti festivala,

/spremljevalni program v času festivala,

/člane strokovne žirije.

Novinarska konferenca bo v torek, 20. oktobra 2015, ob 13.uri v kinu Udarnik, v Mariboru. Pred novinarsko konferenco bo v dvorani kina Udarnik potekala dopoldanska projekcija za šolske otroke, ki se začne ob 10.30. V kolikor bi želeli posneti kak kader, vljudno vabljeni, da se je udeležite.

Na novinarski konferenci bodo Rene Puhar, izvršni producent festival Mali slon, Hana Repše, programska direktorica festivala ter Miha Šubic, član strokovne žirije, predstavili letošnji tekmovalni in ne-tekmovalni program, izbor programa in spremljevalni program.

Program festival Mali slon: http://enimation.si/program-festivala-mali-slon-2015/  

KATALOG Festivala Mali slon 2015: http://enimation.si/festival-mali-slon-2015-programski-katalog/

Vljudno vabljene in vabljeni,

Nina Hojnik

odnosi z javnostmi

nina@enimation.si

tel: 031 367 838

 [:]

[:sl]Izšla je spletna različica programskega kataloga Malega slona 2015, 5. mednarodnega festivala otroškega in mladinskega filma.

S klikom na spodnje okno lahko začnete listati po programu animiranih, igranih in dokumentarnih filmov, ki so jih ustvarjali otroci in mladi z vseh koncev Sveta. Kratki napovedniki filmov v tekmovalnem programu, kjer se potegujejo za glavno nagrado Mali slon 2015, seznam filmov v netekmovalnem programu, o spremljevalnem programu festivala, osrednjih gostih, strokovni žiriji in še veliko več.

Program Festivala Mali Slon 2015[:en]We released online version of the programme catalogue of the Little Elephant Festival 2015, 5th International Children and Youth Film Festival.

By clicking on the window below you can start browsing through the programme of films that were created by children and youth from all over the world!

Little Elephant Festival 2015 Programme[:]